maandag 14 oktober 2013

Sociale media en schoolveiligheid

De brochure die is gemaakt over Schoolveiligheid staat online en is te downloaden.

" Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken…Voor jongeren zijn sociale media een vanzelfsprekend deel van hun leven. Snel contact staat voorop. Zonder al te veel toezicht van ouders, docenten, moderator en/of politie staan ze direct in verbinding met vrienden, ‘vrienden van vrienden’ en onbekenden. Dat biedt veel mogelijkheden om te leren, om de wereld en hun eigen ik te ontdekken. Maar grenzen zijn niet altijd duidelijk en jongeren verleggen deze ook nog eens graag. Groepsdruk, intimidatie, agressie, pesten en bedreiging vinden òòk online plaats. Vaak buiten het gezichtsveld van ouders en docenten, maar met een enorme impact wanneer het escaleert, aldus de politie in haar uitgebreide brochure 'Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken. Sociale media en schoolveiligheid'. De politie wordt geconfronteerd met online strafbare feiten en zet in op het reduceren van online slachtofferschap en het verhogen van de pakkans van daders. De politie vindt de online veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onder meer scholen, ouders en politie. Samen optrekken heeft volgens de politie zin. De brochure is zeer informatief en gaat onder meer in op de belevingswereld van jongeren, de risico's van en grensoverschrijdend gedrag op sociale media. Daarbij wordt uitleg gegeven aan wat ook strafbaar gedrag is en geeft tips hoe scholen beleid kunnen ontwikkelen en implementeren. Dat draagt bij aan preventie en signalering. Kortom: een mooie en bruikbare brochure voor scholen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten