zondag 18 november 2012

Pleegzorg

Ik ben vorige maand telefonische geïnterviewd voor het blad Elker voor jeugd en pleegzorg opvoeders. De vraag was of ik een antwoord kon geven op de vraag hoe pleegkinderen contacten kunnen onderhouden met hun biologische ouders. Ik had deze vraag nog nooit gehad dus ik was blij dat ik er eerst even over na kon denken voor dat ik een antwoord kon geven. Het lijkt me haast onmogelijk om dit te voorkomen. Maar maak duidelijke afspraken met je pleegkind. En hou het in de gaten. En je moet natuurlijk altijd naar je kind blijven kijken. Je kunt het stuk hier lezen.

Lipdub Zernike College

Hier is lipdub van het Zernike College die gemaakt is voor het mozaïek project in Haren.

Twitterles Zernike


Afgelopen week mocht ik de leerlingen van het Zernike College in Haren twitterles geven in het kader van het Sociaal met Media project van Mijn Kind Online. De leerlingen hadden de afgelopen weken al veel leuke acties ondernomen voor het mozaïek project  aan het Noorderplantsoen. Ze hebben zelf geholpen aan het mozaïek, hebben een promotiefilm gemaakt en vorige week hebben e met de twee klassen hebben een lipdub gemaakt. Vandaag was de dag dat ze al hun acties op twitter mochten zetten. De leerlingen werden in vier groepen ingedeeld (tv, landelijke krant, lokale krant, bekendheden). De hashtag die we afspraken was #project050. Energiek gingen de leerlingen aan de slag:  ze maakten erg grappige tweets. Je kon merken dat ze ooit een twitter wedstrijd hadden gewonnen en toen trendic topic waren geworden. De meest bijzonder tweets kwamen te voorschijn. Als klap op de vuurpijl werd er in de pauze een prachtige taart gebracht ter feestelijke afsluiting van het project. De kunstenarers Jacqueline Smid zag het Sociaal Met Media project als een cadeautje. Zomaar zoveel pubers die haar kwamen helpen en die probeerden nog meer publiciteit voor haar project te genereren.

Samen Media Maken

Vorige week kwam de folder "Samen Media maken" online. Samenmediamaken.nl is bedoeld om leerkrachten en schoolleiders handvatten te bieden bij het vormgeven van 'mediawijsheid' op school: van het attenderen op losse digitale media tools, praktische websites die ingezet kunnen worden in het reguliere lesprogramma tot handige checklists en voorbeeldlessen om een groot mediaproject neer te zetten. Ook kunt u op deze site lezen hoe u ouderbetrokkenheid kunt bevorderen via sociale media: ouderparticipatie 2.0. Het geheel wordt aangevuld met praktische formats die u kunt gebruiken om de communicatie omtrent mediaprojecten goed te laten verlopen.
Bij mediawijsheidacties vinden wij het belangrijk dat ouders, docenten en leerlingen actief en interactief met elkaar aan het werk gaan om sociale media en (digitale) media op een creatieve en positieve manier in het onderwijs te integreren.
Ik heb ook een klein steentje mogen bijdragen aan deze folder. Ik mocht op het laatst nog wat tips geven voor de lessen voor groep 3-4. Dat was leuk om te doen. 
Er is een website bij ontwikkeld met achtergrond informatie en hier kun je de folder downloaden. 

Ouderavond in Waalwijk

Vorige week mocht ik een ouderavond met theater geven in Waalwijk. We mochten in de kapel staan. Dat is toch wel bijzonder. We moesten nog snel even wat doorspreken. De volgorde van de scene's en hierna mochten wij beginnen. De ouders zaten in een halve cirkel om ons heen hierdoor was er enorm veel interactie en leuke vragen. Ook konden de acteurs en ik om de beurt wat doen. Hierdoor zat er genoeg afwisseling in de avond. Na afloop kwamen veel ouders naar me toe met vragen. Ook nog een vader en die liet me zijn phone zien en zei: Ik ga dit even twitteren. Altijd leuk als er wat iemand positiefs over je zegt.

Memorie maken

Ik heb de leerlingen vorige week eigen memorie spellen laten maken online. Ze vonden dit leuk om te doen. En de les was net te doen in 3 lesuren. Ze moesten eerst kijken wat de bedoeling was. En hierna een onderwerp zoeken en plaatjes zoeken en het dan natuurlijk uitvoeren. Het leukste is als het klaar is dat ze dan elkaars memorie kunnen spelen. Hiernaast zie het memorie spel van Daan. Hij heeft er een met auto's gemaakt. Je kunt het hier spelen.

Ouderavond met Theater

Vorige week was ik in Beilen voor een ouderavond van Mijn Kind Online met Theater. Een aantal basisscholen hadden de handen in een geslagen en ze hadden er een gecombineerde avond van gemaakt in een grote zaal. We deden de avond samen met DNL. Ik had al eerder met hen gespeeld. Er komen dan altijd leuke discussies en verhalen los. Na een lange maar leuke dag reed ik weer naar huis. Een paar dagen later kreeg ik een reactie via twitter dat het in de krant stond. Dat is altijd leuk natuurlijk.

O+ animaties

Ik ben op de mariendael een nieuwe O+ module begonnen: Animaties maken. De eerste les hebben we een animatie met pivot gemaakt. De tweede les zijn ze bezig geweest met Monkeyjam en hebben stop animations gemaakt. De leerlingen moesten teams maken en een klein filmpje maken. Leuk om te zien hoe snel ze zich de software en de begrippen zich eigen maken. Aan het eind van de les kon iedereen een leuk filmpje laten zien.

Tra Lessen

Ik zit met een aantal leuke docenten van de Mariendael in een werkgroep om alle TRA lessen te bundelen en online te zetten. Er lag al een mooi functioneel ontwerp van deze website. Ik hoefde alleen maar een domein aan te maken en de pagina's aan te maken. Ik heb een van de docenten geleerd hoe je zelf dingen op deze site kan zetten en die is zeer enthousiast aan de slag gegaan. Het vullen van de website met content is het meeste werk natuurlijk. Hopelijk gaat dit ook echt lukken. Hier is de site in opbouw.

Games O+

Tijdens de O+ module op de mariendael hebben de leerlingen allemaal mooie games gemaakt. De meeste leerlingen hadden de basis zo door en gingen direct de diepte in. Sommige games zijn heel verrassend. Ze moesten tijdens de laatste les ook elkaars game beoordelen. Dat viel sommige nog wel zwaar. Ik heb alle games van de leerlingen verzameld. Ik ga er nog een keer wat mee doen, als ik iets meer tijd heb.

Edmodo

Sinds een tweetal maanden gebruik ik nu Edmodo als ELO voor de leerlingen. Ik zet de opdrachten voor de leerlingen erin. Hierin staan duidelijk de linkjes naar de website en de leerlingen moeten online hun opdrachten inleveren. Ook moeten ze de ingeleverde opdrachten bekijken en commentaar op geven. Zo zien ze ook de resultaten van hun mede leerlingen. Ik ben er erg tevreden over. (hoewel het wat mij wel allemaal wat sneller kan, als ik met alle leerlingen tegelijk online gaat dan duurt het even, maar we komen er wel).

Tijdlijn

Ik heb met mijn leerlingen tijdlijnen gemaakt. Ze hebben dit gemaakt met tikitoki, timetoast en lino.it. Ze moesten zelf een onderwerp kiezen en hierna gingen ze plaatjes en documentatie zoeken. Ze kregen drie weken voor het maken van deze opdracht. De meeste leerlingen hebben het tot een goed einde gebracht. In een evaluatie vraag van mij vroeg ik ze. Met welke website zou je nog een keer zoiets maken? Ze kozen allemaal voor dezelfde website. Deze timeline die gemaakt is met tikitoki komt er met kop en schouders boven uit.

Twitter

Vorige week zat ik heel lang vast in de file bij de A9 in Amsterdam. Ik heb bijna 1 uur stil gestaan. Maar toen kreeg ik een tweet waar ik wel even schrok. "@markvrijn @4pip ik volg je op twitter en ik volg je in de file? #ofbenjijdatniet pic.twitter.com/PRR3fZgf"en dan met een foto dat hij achter mij aan reed met zijn auto. Annoniem kun je dus nooit meer zijn en rijden.

Studieochtend

Vorige week had ik een studieochtend op een school in Amsterdam. Ik mocht twee keer dezelfde workshop geven. De docenten wilden veel praktische voorbeelden. Ze hadden als eens een globaal verhaal gehad van Mijn Kind Online. Dus nu heel praktische. Er was een groot verschil tussen de  twee groepen. De eerst groep zag het helemaal zitten om aan de slag te gaan met een twitteraccount en facebook. De andere groep zag dit helemaal niet zitten. Op school hingen er overal posters dat telefoons in school niet gebruikt mochten worden. Toen ik daar naar vroeg aan de docenten vonden ze dit een lastige maatregel en hij was moeilijk te handhaven. De docenten waren vooral blij met alle tips en grappig te zien dat iedereen hier zijn eigen dingen uit ging halen.

Enquete groep 8

Toen ik vorige week op een school in haarlem was hebben de leerlingen ook een enquete ingevuld over hun internet/gsm/game gedrag. Dit hebben ze online gedaan via google docs. Ik heb de uitslagen op een leuke manier verwerkt in een prezi.  Veel plezier hiermee. 

Sire Filmpjes

Vorige week was ik op een basisschool in haarlem en daar heb ik met de leerlingen gesproken over digitaal pesten en als onderdeel van de les hebben de leerlingen Sire filmpjes gemaakt (filmpjes van 1 minuut met een boodschap). In de ochtend had ik een klas en in de middag een andere klas. De producten zijn prachtig en heel puur. Vooral als je bedenkt dat de leerlingen dit voor het eerst doen. De lessen waren zeer leerzaam.

Graaf Engelbrecht School

Vorige week was ik namens Mijn Kind Online op de Graa Engelbrecht school in Breda. Daar deden we een zelfde soort project als op het Kennemer Lyceum. Met dat verschil dat deze school twee keer zoveel tijd heeft in geroosterd  Hier gingen 133 brugklassers aan de slag om te kijken hoe lokale bedrijven Sociale Media zouden kunnen inzetten. Voor dit project hadden we de gehele dag de tijd. De aftrap werd gegeven voor de acties die de Graaf Engelbrecht dit schooljaar zal doen voor het goede doel: ‘Join4energy’. De klassen waren gekoppeld aan een van de zes ondernermers. Ze zijn de gehele dag bezig geweest met het brainstormen en ze hebben een start gemaakt met het maken van een website, lipdub, logo etc. Eind november gaan we weer verder. Ook hier kwam weer de pers op af. Het project stond de volgende dag op een leuke manier in de krant.


Kennemer Lyceum

Twee weken geleden was ik drie dagen op het Kennemer Lyceum in Haarlem om daar lessen Sociaal met Media te doen voor Mijn Kind Online. We gingen met alle brugklassen aan de slag. Deze brugklassen gingen voor lokale bedrijven, die voor een interview naar school kwamen, aan de slag om te kijken hoe zij sociale media kunnen inzetten. Na de intake gingen ze aan de slag en de een na de andere leuke ideeën kwamen er uit. Het project kreeg nog al wat aandacht via de pers maar het voornaamste was dat de leerlingen met leuke resultaten kwamen. Voor ons meer dan genoeg leermomenten. Maar gelukkig konden we een week later hetzelfde project nog eens herhalen op een andere school in Breda. Via deze link kun je naar alle resultaten kijken die verzameld zijn in deze lino.

Twitterles Bahûrim

Op 9 november was ik namens Mijn Kind Online weer aanwezig op het Bahûrim College in Brielle. De drie vmbo3 klassen zouden vandaag de opening van de tentoonstelling rondom het vluchtelingen project op twitter vermelden. We hadden ervoor gekozen om drie keer dezelfde les te geven in de drie klassen. De eerste les kregen de leerlingen een introductie over de kracht van Sociale Media en hoe je dit zelf ook zou kunnen inzetten, door o.a. te letten op de 4G's (groep, gratis, grappig en groots). De leerlingen werden hierna in vier groepen verdeeld. Een groep ging op zoek naar de twitternamen van de landelijke pers, plaatselijke pers, tv/radio programma's en  overige spiders op het twitter netwerk. In de eerste les zijn we niet aan twitteren toegekomen. In de tweede en derde les ging dit een stuk beter. We spraken een gezamenlijke hashtag af (#asylplein) en lieten de tweets op het digbord verschijnen. Hierdoor konden wij direct aanwijzen wat een leuke/goede tweet was. In je tweet moet een twitternaam staan, een omschrijving, een of twee hashtags en natuurlijk de link naar het bericht op de site van de school naar meer informatie over de tentoonstelling. In de derde les konden de leerlingen verder gaan met de tweets van de andere leerlingen en zo kwamen er al snel goede tweets tevoorschijn die doorgestuurd werden naar de verschillende doelgroepen. Een zeer leerzame ochtend voor de leerlingen, docenten en natuurlijk ook voor ons. En het leukste was natuurlijk dat je in de les je telefoon mocht gebruiken.
Scoop.it

Ik ben vorige maand begonnen met het maken van een Scoop.it met daarin al de website met tools die ik heb verzameld de afgelopen jaren. Een leuke manier om alles bij elkaar neer te zetten. Het is wel heel veel werk. Nu ben ik halverwege (en nog maar op pagina 6) en ik merk steeds hoe snel websites veranderen of uit de lucht gaan. Ik zeg steeds tegen mezelf iedere dag één letter invoeren. Maar het gaat langzamer dan ik in gedachte had. Nog even door zetten.

donderdag 15 november 2012

Meme's maken

Ik kwam vorige week op zo'n leuke site waarmee je meme's kan maken. Dit is een leuke manier om over een onderwerp na te denken en dit van verschillende kanten te bekijken. Ik heb de leerlingen meme's laten maken over sociale media. Hieronder de resultaten. gif maker free

maandag 5 november 2012

Het Braambos

Voor de les op het Braambos, heb ik een enquete gemaakt voor de leerlingen die ze in kunnen vullen. Dit is leuk voor de leerlingen, ouders en docenten om inzicht te krijgen wat de leerlingen op de computer (hyves, facebook, games, telefoon) doen. De vragen lijst kon je hier vinden. Maar nu niet meer, want hij is offline gehaald. Alle 60 leerlingen hebben de vragen tijdens de les ingevuld.