zondag 18 november 2012

Samen Media Maken

Vorige week kwam de folder "Samen Media maken" online. Samenmediamaken.nl is bedoeld om leerkrachten en schoolleiders handvatten te bieden bij het vormgeven van 'mediawijsheid' op school: van het attenderen op losse digitale media tools, praktische websites die ingezet kunnen worden in het reguliere lesprogramma tot handige checklists en voorbeeldlessen om een groot mediaproject neer te zetten. Ook kunt u op deze site lezen hoe u ouderbetrokkenheid kunt bevorderen via sociale media: ouderparticipatie 2.0. Het geheel wordt aangevuld met praktische formats die u kunt gebruiken om de communicatie omtrent mediaprojecten goed te laten verlopen.
Bij mediawijsheidacties vinden wij het belangrijk dat ouders, docenten en leerlingen actief en interactief met elkaar aan het werk gaan om sociale media en (digitale) media op een creatieve en positieve manier in het onderwijs te integreren.
Ik heb ook een klein steentje mogen bijdragen aan deze folder. Ik mocht op het laatst nog wat tips geven voor de lessen voor groep 3-4. Dat was leuk om te doen. 
Er is een website bij ontwikkeld met achtergrond informatie en hier kun je de folder downloaden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten