zondag 10 maart 2013

Cyberpesten

In een artikel van kennisnet van deze week kwam ik het volgende tegen over cyberpesten. Het aantal scholieren in het basisonderwijs dat digitaal wordt gepest is in de afgelopen 4 jaar verdubbeld van 9% naar 18%. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau School & Innovatie Groep. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ongeveer 10.000 leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 van bijna 100 scholen.
  • In 2008 gaf nog 8% van de basisscholieren aan dagelijks of wekelijks te worden gepest. Vorig jaar was dat 9%. 
  • Het aantal kinderen dat zelf pest is gedaald. In 2008 zei nog 3,8% regelmatig anderen te pesten, vorig jaar was dat 2,7%. De onderzoekers concluderen dat er dus minder pesters zijn die meer slachtoffers maken. 
  • Op het schoolplein wordt nog altijd het meest gepest, gevolgd door het eigen klaslokaal en daarna, na schooltijd, in de buurt van de school. 
  • Pesten gebeurt niet vaak met lichamelijk geweld, maar vooral verbaal en mentaal. 
  • De slachtoffers geven aan dat ze de schuld krijgen van iets dat ze niet hebben gedaan, dat ze worden uitgescholden en dat over hen wordt geroddeld. 
  • 21% van de gepeste kinderen voelt zich bedreigd. 
  • Circa 50% loopt weg als hij of zij wordt gepest. 
  • 39% van de gepeste leerlingen stapt naar de leerkracht of een andere volwassene. 
  • Een ruime meerderheid van de kinderen voelt zich in en rondom de school veilig. Gepeste kinderen voelen zich minder vaak veilig. Opvallend genoeg geldt dat ook voor de kinderen die pesten. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten