maandag 21 mei 2012

Klaver4Model

Vorige week popte overal het klavertje4model op van Innofun om mediawijsheid toe te lichten. Een klavertjevier wordt sinds de middeleeuwen beschouwd als een geluksbrenger. Elk deelblad stelt iets voor: het eerste de hoop, het tweede vertrouwen, het derde liefde en het vierde vanzelfsprekend geluk. Iets wat scholen in deze roerige tijden hard nodig hebben. Als we het klavertje 4 zien als een geluksbrenger voor de inzet van social media voor scholen dan ziet het “klavertje4 social media model” (#k4m) er als volgt uit:

  • Didactische meerwaarde – social media hebben meerwaarde in de klas met behulp van een eenvoudige 6-stappen-didactiek
  • Digitaal burgerschap – hoe gaan we met elkaar om in de online wereld
  • Samenwerken – inzetten van social media voor het faciliteren van kennisdeling
  • Externe communicatie  - integreren van social media in de externe communicatie ten behoeve van de schoolprofilering
  • Geen opmerkingen:

    Een reactie posten