zondag 18 januari 2015

Youtube verkiezing

In de mediawijsheid lessen op school heb ik afgelopen week een les gegeven over youtube. Eerst hadden we een gesprek over youtube, wat voor filmpjes kijk je. Wat is je favorite filmpje. Ze moesten hun leukste filmpje (maximaal 2 minuten) in een padlet zetten. Hierna moesten ze in een klein groepje stemmen zodat er per groepje 1 filmpje kwam. Dit filmpje mochten ze op het digibord laten zien en ook vertellen waarom dit hun favoriet was. Hierna gingen we stemmen met mentimeter. Intussen hebben ze de truc hiervan door. En stemmen ze ook snel met hun mobiel. De leerlingen zonder mobiel krijgen minder stemmen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten