donderdag 6 oktober 2011

Gepest op internet

Gisteren kwam er een nieuw rapport uit van SCP over kinderen en hun online gedrag. Nog steeds worden 60.000 kinderen gepest op internet. Maar het is nog maar 4% van alle kinderen die online zijn. Deze cijfers zijn een stuk minder dan die van de laatste onderzoeken. Dus vandaag was het MKO regelmatig in het nieuws waar ze als deskundige werden geïnterviewd.
"Internetgebruik brengt ook risico's met zich mee. Dit rapport behandelt het online risicogedrag van 9-16-jarigen in Nederland. Hoe vaak komen zij in aanraking met internetrisico's en hoe vaak ervaren zij dit zelf als vervelend? Typische internetrisico's zijn: online pestgedrag, het ontvangen van seksueel getinte beelden en boodschappen, en het leren kennen van vreemden met wie vervolgens offline contact ontstaat. Onderzocht is ook welke rol digitale vaardigheden spelen in de omgang met online risico's en wat de invloed is van ouders, docenten en vrienden. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van gegevens uit 2010 verzameld in het kader van het EU Kids Online project."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten