donderdag 29 juli 2010

Cyberpesten

Cyberpesten komt al aanzienlijk veel voor op de basisschool. Dit komt naar voren uit onderzoek van Niels Baas van de Universiteit Twente. Er werden drie aandachtspunten gevonden voor de aanpak van het probleem. Allereerst zijn de cyberpesters zich vaak niet bewust van de impact. Ten tweede blijkt dat slachtoffers niet snel hulp durven te zoeken en als laatste blijkt dat de term erg abstract is. Gedurende het onderzoek werd, voor het eerst in Nederland, een methode gebruikt waarbij de nadruk lag op het perspectief van de kinderen.

Cyberpesten gebeurt vaak onbewust
Opvallend is dat een aanzienlijk deel van de kinderen aangaf wel eens slachtoffer te zijn geweest van online pesten. Nagenoeg alle kinderen waren al eens getuige geweest van een cyberpestincident, wat aangeeft dat cyberpesten al op de basisschool een probleem vormt. Daarbij spreken kinderen alleen van cyberpesten wanneer de dader ook werkelijk kwade bedoelingen heeft. In alle andere gevallen spreken kinderen eerder van onschuldige plagerijen. Hoewel de kinderen zich er wel van bewust zijn dat de plagerij vaak anders op een slachtoffer overkomt, wordt dit vaak vergeten wanneer ze zelf dader of slachtoffer zijn.

Slachtoffers zoeken niet snel hulp
Slachtoffers van cyberpesten vinden het moeilijk om er met hun ouders of leerkracht over te praten, omdat zij vrezen voor de gevolgen. Bij ouders zijn kinderen er vooral bang voor hun internettoegang te verliezen. Bij leerkrachten is het vooral de angst dat de kwestie klassikaal wordt besproken. Ook bestaat de angst voor veroordeling door leeftijdsgenoten. Deze zoeken de schuld namelijk vaak bij de slachtoffers zelf, bijvoorbeeld omdat ze een ‘rare’ foto op hun Hyve hebben gezet.
http://www.utwente.nl/gw/communicatie_media/wetenschapscommunicatie/persberichten/2010/22_07_persbericht_cyberpesten_Niels_Baas.doc/

Een week later stond er in de krant, dan kinderen het woord cyberpesten niet begrijpen, dat het belangrijk is dat er hiervoor een nieuw woord verzonnen wordt! Zij denken dat dit met virussen etc te maken heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten