dinsdag 23 februari 2010

Persbericht GameScool

Als er ergens wel een generatiekloof zichtbaar is dan is het de ‘gamekloof’ tussen docenten op middelbare scholen en jongeren. De meeste docenten (40+) zijn niet opgegroeid met videogames, terwijl vrijwel alle jongeren (jongens en meisjes) veel tijd besteden aan het spelen van games. Toch wordt er steeds meer erkend dat gamen of ‘spelenderwijs leren’ een belangrijke plek zou moeten innemen in ons huidige onderwijs.
Om de kloof tussen docenten en jongeren op gamegebied te verkleinen is de Gamescool opgericht (www.gamescool.nl). Gamescool is een online leeromgeving waar docenten (en andere mensen die met jongeren werken) kunnen leren om les te geven in het maken van games op school. De nadruk van de cursus ligt op het zelf bouwen van games. Dit levert voor scholen interessante lesmaterie op omdat je voor het bouwen van games verschillende disciplines nodig hebt: wiskunde (meetkunde), animatietechnieken en tekenwerk, muziek en geluidproductie, creativiteit, samenwerken en programmeren. Maar ook de inhoud van de game kan over educatieve onderwerpen gaan: geschiedenis, natuurkunde, economie of welk vak dan ook.
In de Gamescool leren docenten in 6 online lessen en 2 ‘live’ lessen de kneepjes van games bouwen, gamedesign en ook het gebruiken van games in de klas: het toepassen van zogenaamde ‘serious games’ in bestaande lessen om daarmee beter les te geven.
Gamescool is opgericht door Wouter Baars in samenwerking met Pauline Maas. Beiden geven al jaren les aan docenten en aan jongeren in het werken met games of het zelf bouwen van games. Als je het goed doet, kun je met games lastige onderwerpen (bijvoorbeeld in de wiskunde of economie) begrijpelijker maken voor jongeren. Ook de motivatie speelt een grote rol. Het is enorm leuk voor jongeren om zelf hun eigen game te maken. Bijna ongemerkt leren ze belangrijke vaardigheden als het programmeren van een computer en samenwerken.
De docenten die mee willen doen met gamescool moeten rekenen op een pittige nascholing. De cursus vraagt ongeveer 3 uur huiswerk per week. Bovendien moeten de deelnemers verschillende examens afleggen en uiteindelijk zelf een eigengemaakte game inleveren om te slagen. Maar de cursus begint met het spelen van games, want veel docenten die niet opgegroeid zijn met games, kennen het medium helemaal niet. En dat is wel nodig om met jongeren en games te kunnen werken. Op dit moment is een testgroep van docenten bezig met de laatste testlessen. Vanaf 1 april start de eerste groep officiële groep.
Meer informatie over Gamescool: www.gamescool.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten